This video player requires the Adobe Flash Player 9.

About US

Czarny Karzeł to nazwa gwiazdy, której światło gaśnie, ale proporcjonalnie do tego procesu powiększa się jej masa. Forma ta prawdopodobnie jeszcze nie istnieje. Nawet gdyby czarne karły istniały byłyby bardzo trudne do wykrycia, ponieważ z założenia emitują bardzo mało energii.

Karły to również istoty, które pomimo niewielkiego wzrostu dysponują potężną mocą, oraz są strażnikami skarbów. Bronią swoich sekretów, czasem utajniając nawet swoją mowę tak, by była niezrozumiała dla innych.
Jednak nazwa galerii którą odwiedziłeś ma swój początek w jeszcze innej historii. Być może jest ona mało romantyczna ale jest autentyczna.

Podczas realizacji jednego z projektów artystycznych, do którego zaproszeni zostali ludzie z różnych środowisk, takich jak artyści, sprzedawcy, handlowcy, fryzjerzy, prawnicy, dziennikarze itp. pewna przedstawicielka palestry (wymawianej z francuskim, charakterystycznym „er” ) wyraziła swoje poglądy dotyczące „spraw istotnych w życiu człowieka”, osoba owa po wymienieniu szeregu cech, które powodują, że życie ludzkie nabiera sensu, takich jak (dobra praca, pozycja społeczna, status materialny itp.) zakończyła swój wywód stwierdzeniem, że ktoś kto posiada owe cechy, nawet gdyby był karłem będzie większy od innych.

Tak się zaczęła nasza historia.

Tworząc galerię „Black Dwarf” chcemy budować przestrzeń dla zjawisk  artystycznych, które są autentyczne, i nieskarlałe, choć mogą być niewielkich rozmiarów. Chcemy gościć twórców, którzy posługują się (własnym) kodem,
nie zawsze prostym (do odczytania)ale za to zawierającym przekaz. Naszym celem jest prezentacja przejawów Prawdy w różnych formach. (Zakładamy, że w sztuce prawda się przejawia) i że przybliża ona do czegoś, co trudno nazwać.

Prawdziwa sztuka czasami może być niewidoczna, dla niewprawnego (niegodnego) oka.
Trzeba włożyć wiele wysiłku żeby dostrzec blask skarbów w blasku landrynki połyskującej na śniegu w promieniach słońca.

Projektowanie stron www